Waarom niet de klassieke bevoegdheden laten varen?

Een college beslist collegiaal, waarom dan bevoegdheden delegeren aan schepenen? Er zijn er trouwens te veel, en er zijn te veel overlappingen. Waarom niet een project- en/of productorganisatie zowel bij de diensten als bij de politiek invoeren? Een concreet voorbeeld. Stel je hebt een mobiliteitsproject dat slimme technologie inzet, pakweg een experiment met een autonoom…