Succes!

14 oktober wenkt, de finish is in zicht. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Spanning alom, sommigen spreken nu al van historische verkiezingen in Kortrijk. De peiling van VRT/HLN gaf een eerste indicatie maar het tijdstip waarop die werd afgenomen en de recente gebeurtenissen die pas nadien volgden kunnen en zullen de finale uitkomst beïnvloeden.

De campagne van N-VA Kortrijk is pas onlangs echt op volle toeren gaan draaien, dus voor ons zit er zeker nòg meer in. Geen idee hoeveel naamstemmen ondergetekende ambitieuze maar ook realistische en bescheiden neofiet vanop plaats 10 zal scoren…

In ieder geval wens ik alle medekandidaten, partijgenoten en concullega’s – zij die zich net zoals mij op een positieve en constructieve wijze 200% voor Kortrijk en haar inwoners willen inzetten – het allerbeste resultaat toe. Vanzelfsprekend bedank ik ook reeds op voorhand allen die mij en de N-VA hun steun en stem geven.

En welke de uitslag ook moge wezen, zondagavond drinken we samen een pint. Of twee. Liefst drie. En het mag zelfs Bockor zijn. Ongetwijfeld neem ik maandag een snipperdag om even te recuperen…

Advertenties

Red het Kennedybos

Terecht wordt door Natuurpunt Kortrijk en Natuur.koepel fel van leer getrokken tegen het huidige voorstel om het parkeergebouw te verplaatsen van de westzijde naar de oostzijde, met als nefast gevolg de kap van het Kennedybos. Bij het ontwerpen van het AZ was men vergeten (!!!) rekening te houden met deze parking. Na veel discussie kwam het parkeergebouw uit de bus, ten westen van de kliniek. Nu komt er plotsklaps een nieuw voorstel van Leiedal. Daar is niemand over te spreken. Als klap op de vuurpijl blijkt nu bovendien dat de stad onderzoekt of en hoe men kan ontsnappen aan een MER-procedure om de kap te bespoedigen…

Deze demarche getuigt van een onweerlegbaar gebrek aan een degelijke visie inzake ruimtelijke ordening en mobiliteit enerzijds; en legt de gebrekkige communicatie – laat staan dialoog – van het bestuur met de burger andermaal bloot anderzijds. Een bestuur dat bovendien groen en natuur niet naar waarde schat.

De N-VA is niet overtuigd van het feit dat voor de aanleg van de parking de rooi van het Kennedybos moet gebeuren. Andere technieken bestaan om de parking te bouwen binnen de aangewezen zone. Daarenboven kan het niet dat een van de weinige bossen die Kortrijk rijk is, zou moeten plaats ruimen voor beton. Daarvoor is dit 1,5 hectare bos veel te waardevol.

N-VA Kortrijk is dan ook op de oproep ingegaan om ter plaatse een groen lint met mensenhanden te vormen voor de bescherming van het bos. Bekijk hier de reportage van WTV.

Red het Kennedybos en teken de petitie!

{demagogie}

Verbazingwekkend nieuws over Kortrijk gisteren.

Zowat heel Kortrijk – inclusief CD&V’ers die ik persoonlijk ken – geeft toe dat het huidige bestuur veel te laks, te laat en te armetierig is opgetreden tegen de criminaliteit in de stad. De hoofdcommissaris van politie zegt dat de aanpak van de overlast en veiligheidsproblematiek in de Zwevegemsestraat (nabij K in Kortrijk) er uiteindelijk pas gekomen is enkel en alleen om het imago van de stad en diens fonkelnieuwe winkelcentrum niet te beschamen.

Welnu, gisteren overhandigde Wouter Beke, nationaal voorzitter van CD&V, de zgn. accolade-award aan Stefaan De Clerck en zijn ploeg. Kortrijk, nette en veilige stad! Hier staat te lezen:

Maar toen in 2011 de criminaliteit steeg in Kortrijk, trad CD&V Kortrijk kordaat op. CD&V Kortrijk kwam naar voren met een negenpuntenplan dat de volgende elementen bevat…

Het fameuze negenpuntenplan dat eind juni van dit jaar nog een 4 op 9 kreeg… De doorlichting van de politie die uitblijft, of toch de resultaten en de gevolgtrekking. Een plan dat zelfs flirt met wat wettelijk mogelijk is (bv. locatieverbod), straf als je weet dat de geestelijke vader reeds twee maal minister van Justitie was.

Het bestuursakkoord 2007-2012 maakt gewag van camera’s (en andere uitblijvende maatregelen). Dit akkoord werd goedgekeurd op 5 december 2006! Hoeveel camera’s zijn er vandaag effectief operationeel? Me dunkt geen. Misschien één.

De maatregelen om de veiligheid in het stadscentrum te verhogen (fietsenbrigades, veiligheidscamera, alarmknoppen, BIN, politiewinkel) worden versterkt. Onderzoek start naar het optimaliseren van het camerasysteem.

Ik wik m’n woorden maar  deze schijnvertoning, dergelijke communicatie, flirt met demagogie.

En geheel toevallig – of niet – passeert deze tweet van Wouter Allijns, gisteren op campagne voor de Open VLD in de omgeving van de Veemarkt:

Quod erat demonstrandum.