Komkommermuziek

Komkommertijd of niet, de berichtgeving over de Kortrijkse kunstmuziek, ter bestrijding van deze of gene al dan niet criminele overlastjongeren in het Begijnhofpark, blijft welig tieren. Vooral uit de pennen van de lokale journalisten van het Nieuwsblad blijft hangjeugdinkt vloeien. Het vermeende cultuurplan annex veiligheidsplan – de introductie van muziek zou een positief effect sorteren op de overlast dankzij de grotere sociale controle die ontstaat wanneer er opnieuw meer volk in het park vertoeft – werd plechtig geopend met muziek van Ravel weet men te schrijven. Uiteraard sneu dat de Franse componist van Zwitsers-Baskische afkomst geen connectie heeft met Kortrijk.

Opvallender en interessanter is dit andere stukje in dezelfde krant, een mini-interview met een jonge kerel die naar eigen zeggen regelmatig het bewuste park bezoekt én – opnieuw, naar eigen zeggen – met “hangjongeren” werkt in de schoot van het JOC. Zeg maar een veldwerker dus met kennis en ervaring ter zake, ondanks zijn jeugdige leeftijd. Lees het korte stukje aandachtig en concludeer met mij:

Ik ben met hangjongeren bezig in het jeugdontmoetingscentrum JOC

Met andere woorden: hangjongeren bestaan wel degelijk, stigma of niet? Links-progressieven twijfelden daar nog luidop aan, of vonden er geen eensluidende definitie voor.

Zolang ze iets om handen hebben hoeven ze niet te hangen

Tiens… Is er dan toch sprake van een zekere anomalie? Zou “hangen”, volgens sommigen een volslagen normaal proces inherent aan identiteitsvorming, dan toch niet geheel stroken met hedendaagse waarden en normen? Een jonge skater die “hangen” als een potentieel maatschappelijk probleem beschouwt en daarmee verdoken studies waarmee Groene rakkers dwepen, meteen van tafel veegt?

Nu zullen ze gewoon een ander park zoeken

Deze jonge gast is slimmer dan Stefaan De Clerck en Wout Maddens tesamen. Eerstgenoemde beseft ogenschijnlijk niet dat – mocht de maatregel werken –  de overlast zich zal verleggen. Ook schepen Maddens die gisteren op smoelboek nog trots uitpakte met z’n dertien camera’s in de vermaledijde Zwevegemsestraat (weliswaar te starten met een drietal) blijft het antwoord schuldig op de vraag of de camera’s ook de criminaliteit kunnen volgen wanneer die zich verplaatst.

Gisteravond lag het Begijnhofpark er alleszins desolaat bij. Ik vroeg twee op een zitbank hangende Franstaligen van vreemde origine wat zij van de muziek vonden. Ze dachten dat er een feestje aan de gang was bij een van de bewoners van het appartementsblok en vonden het best vermakelijk. Ze vroegen zich wel af of er niemand de politie zou bellen voor overlast…

Advertenties

Kunstmuziek in Kortrijk

Vorige week haalde Stefaan De Clerck, burgemeester van de Guldensporenstad, volop de media. Hij, c.q. de stad Kortrijk, zou klassieke muziek inzetten om hangjongeren in het Begijnhofpark te bestrijden. Hij had het in Tours, Frankrijk, gezien en overeenkomstige aanpak zou doeltreffend zijn. In het journaal van 13 juli 2012 volgde een poging tot verduidelijking of – vanzelfsprekend geheel toevalligerwijs – een opportuniteit tot nog meer aandacht voor zijn persoon.

Veronderstellende dat de berichtgeving klopt en dat het de burgemeester effectief te doen was om het “verjagen van hangjongeren” uit het bewuste park, reageert N-VA Kortrijk snedig maar terecht: overlast en criminaliteit los je niet op met klassieke muziek. Dergelijke benadering is een druppel op een hete plaat; anderzijds, stel dat het “verjagen” werkelijk z’n doel niet zou missen, waarheen met de (criminele) hangjongeren? Criminaliteit en overlast dienen kordaat en structureel aangepakt.

Protest

Wanneer het over jongeren gaat is Matti Vandemaele er als de kippen bij om te protesteren tegen eender welke stelling. Behalve de zijne. Zijn links discours komt er eigenlijk op neer dat er überhaupt geen probleem is, dat (hang)jongeren niet gestigmatiseerd mogen worden. Hij geeft weliswaar toe dat criminaliteit an sich bestreden moet worden maar tegelijk valt een achterdochtig pedant vingerwijzen te ontwaren in zijn betoog waarbij hij – zonder het zo expliciet gezegd te willen hebben – eerder voor de piste van het pamperen zou opteren dan repressief op te willen treden wanneer zaken uit de hand beginnen te lopen. In de JAVI reportage (filmpje) waarnaar hij verwijst, n.a.v. van de VIP-behandeling (nultolerantie) in Kortrijk, wordt het fenomeen in het belachelijke getrokken en zegt Matti letterlijk dat slechts 1% van de hangjongeren voor problemen zorgt en bijgevolg initiatieven en maatregelen zoals VIP “buitenproportioneel” zouden zijn.

Ook de Jeugdraad Kortrijk protesteert en roept zelfs via Facebook op om vandaag, woensdag 18 juli, start van de actie, massaal te gaan “hangen” in het bewuste park. Op het moment van schrijven telt het evenement op Facebook nauwelijks 35 potentieel aanwezigen, onze jeugdige linkse vrienden op kop.

Miscommunicatie?

Volgens Kortrijkwatcher gaf het Kortrijkse schepencollege op 4 juli toestemming om het Begijnpark om te toveren tot een oase van rust en relaxatie, naar analogie met Buda Beach. Niks meer of niks minder. Laat staan dat men zou ingestemd hebben met een kruistocht tegen hangjongeren.

Er is evenwel iets vreemds aan de hand. Enerzijds maakt De Clerck gewag van een Salon in de stad, noemt de maatregel een cultuur- en geen veiligheidsplan. Hij pretendeert dat het invoeren van rustige muziek deel uit maakt van een maatregel om het park opnieuw levendig en attractief te maken, niet zozeer om de hangjongeren te verjagen, zoals volop in de media wordt gemeld. Dankzij – of beter: ten gevolge van – dit initiatief zou het probleem van de overlast opgelost kunnen geraken, twee vliegen in klap bij wijze van spreken.

Een staaltje van miscommunicatie dan maar? Van alle partijen: media, burgemeester, oppositie? De media focust enkel op de hangjongeren. Burgemeester De Clerck spreekt helemaal niet van een cultuurplan op televisie. En de opppositie, in deze de progressieve fractie, loopt in de val? Of nog, heeft Stefaan De Clerck, in een opwelling van eigenliefde, misgokt, de focus op “hangjongeren verjagen” laten betijen, weinig kritiek verwachtende?

Hoe dan ook, vandaag om 14 u worden de “ietwat verborgen boxen” (ironisch genoeg vreest men vandalisme of diefstal?) in gang gezet. Benieuwd.

De Puzzel

Onlangs schreef ik een weeklacht over De Puzzel, Kortrijks stedelijke buitenschoolse kinderopvang, waarin niet enkel het structurele tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang in de stad in vraag wordt gesteld maar ook de praktische afhandeling van de inschrijvingen. Eenvoudige oplossingen zijn nochtans snel mogelijk.

In het Kortrijks Handelsblad van 22 juni 2012, verscheen vervolgens een uitgebreid artikel over het nijpende tekort aan kinderopvang in Kortrijk. En vreemd genoeg geeft de bevoegde schepen, Alain Cnudde (CD&V), in het interview de problemen toe. Straf dat je een structureel probleem moet toegeven op het einde van de legislatuur.

Wat even frappant is: hij beweert dat de sluitingsperiode pal in de zomervakantie (tussen 21 juli en 15 augustus) geen probleem vormt. Dat er geen klachten daarover binnenkomen. Tja, over het tekort zelf en de manier waarop inschrijvingen gebeuren zullen er wellicht ook geen klachten zijn binnengekomen. Tot de lokale pers er op zat?

Er komt beterschap in 2013 luidt de algemene teneur, dan zou een derde vestiging openen van De Puzzel in Heule. Volgens mijn info, via e-mail (*) bevestigd door Cnudde, gaat het om een extra capaciteit van een 40-tal plaatsen, een druppel op een hete plaat dus. Deze nieuwe vestiging te Heule (de aankondiging dateert al van januari 2011!) is er nog niet of de schepen maakt al meteen gewag van een vierde vestiging, in Zuid-Kortrijk. Van aankondigingspolitiek gesproken, het handelsmerk van CD&V Kortrijk?

(*) met de toestemming van Alain Cnudde kan je hier (PDF) de conversatie waarvan sprake downloaden

Wordt verder opgevolgd.