#GRKortrijk

Via Twitter (hashtag #GRKortrijk) en Live @ gemeenteraad op de blog van Axel Weydts (lichtrood gekleurde verslaggeving dus niet 100% objectief maar daarom niet minder kwalitatief; integendeel) volg ik steevast het reilen en zeilen op de gemeenteraad van Kortrijk, elke tweede maandagavond van de maand.

Op 10 oktober jongstleden ben ik voor het eerst in levenden lijve een zitting gaan bijwonen, stipt aanwezig op het stadhuis om 18u30. Dit zijn m’n eerste impressies, vluchtig en luchtig neergepend.

Praktisch

De raadzaal is niet ruim bemeten. De beschikbaarheid van publieksbanken, c.q. stoelen, is erg beperkt (ik vermoed een dertigtal), zeker wanneer plaatsen worden ingepalmd door studenten die in het kader van deze of gene studie een zitting bijwonen.

De akoestiek in de zaal kan beter. Achterin, op de publieksbanken, zijn sommige politici onverstaanbaar. Dikwijls ook onbegrijpbaar, bijvoorbeeld de quatsch die de Kortrijkse hofnar Eric Flo verkondigt, doch dit geheel terzijde.

Debatten

Wat me meteen erg opvalt, is dat men tijdens de debatten geen enkele vorm van multimediale ondersteuning hanteert. Geen visuele begeleiding, op geen enkele manier, laat staan een heuse presentatie ter ondersteuning van een betoog. Wordt iedereen in de gemeenteraad verondersteld alle dossiers van A tot Z te beheersen?

Bovendien is er – het agendapunt over het vermeende gebrek aan een Kortrijkse fuifzaal inbegrepen – weinig echte discussie, dialoog. Eerder een wisselspel van monotone monologen waarbij sommigen, zowel gemeenteraadsleden als schepenen, zelfs gewoon een tekst letterlijk aflezen.

Een uitgesproken gebrek aan respect! Tijdens “debatten” wordt er naar hartelust gekeuveld, gegrapt en gelachen, gegesticuleerd, ostentatief desinteresse gedemonstreerd. Bizar.

Stel je voor dat meetings of ondernemingsraden in het bedrijfsleven op zo’n manier zouden doorgaan, onvoorstelbaar.

Inhoud

Heel wat uiteenlopende punten komen aan bod op zo’n gemeenteraad. Punten die in willekeurige volgorde worden behandeld? Of chronologisch? In ieder geval geen logische agenda. Zo gaat men over van een discussie over de impact van het mogelijke faillissement van de Gemeente Holding op de stadsfinanciën (een eventualiteit die door Carl Decaluwé honend werd weggelachen) naar het al dan niet kunnen planten van hoogstammige bomen of het plaatsen van een verkeersspiegel op het kruispunt van welbepaalde straten.

Zou het niet opportuun zijn om de gemeenteraad in twee opeenvolgende sessies te laten doorgaan? Waarbij tussen de eerste en tweede sessie een pauze wordt ingelast en de gewichtige items in de tweede sessie worden behandeld?

Meteen ook een oplossing voor het volgende probleem: de gemeenteraad lijkt wel een duiventil! Te pas en te onpas lopen de gemeenteraadsleden, schepenen, pers en publiek er binnen en buiten, dikwijls met slaande deuren. Ronduit storend.

Hoge bomen

In Kortrijk zetelen een aantal politici die ook op federaal en Vlaams niveau actief zijn. Zij vallen meteen op, niet alleen door de wijze waarop zij de zaal binnenkomen en gaan plaatsnemen, le nez en l’air, maar ook – en vooral – door het feit dat die heren politici rijkelijk laat arriveren (na 20u00) en onmogelijk vroeg de raad opnieuw verlaten. Ongegeneerd.

November

Er zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen en vanzelfsprekend is de inhoud primordiaal, dus afspraak op de volgende gemeenteraad in november.

Advertenties

Doe de stemtest

Qua politieke partijvoorkeur typeer ik mezelf tot nader order als een eclecticus. Wegens gebrek aan een degelijke, verhoopt recente stemtest (kuch) en – vooral – wegens onvoldoende tijd om de politieke programma’s van alle democratische partijen integraal door te nemen. En deze te vatten. Maar ook omdat ik ervan overtuigd ben dat het politieke landschap van weleer, gebaseerd op het geforceerd in hokjes trachten te plaatsen van persoonlijke en gemeenschappelijke socio-economische en andere overtuigingen en ideologieën, niet meer van deze tijd is. Links versus rechts, conservatief versus progressief (welke politieke partij wil géén vooruitgang?), voorbijgestreefde polarisatie.

Evenzeer als ik hou van

 • het sociaal engagement van de socialisten
 • de ondernemende, creatieve en rationele denkwijze van de liberalen
 • het absolute belang van ecologie bij de groenen
 • de brede en nuancerende invalshoek van de christendemocraten
 • de lef en standvastigheid van de Vlaams-nationalisten

heb ik een uitgesproken afgunst van

 • kaviaarsocialisme en het versmachtende, contra-productieve syndicalisme
 • de strict economische en per definitie egocentrische liberale visie
 • de geitenwollensokken connotatie en mentaliteit die er bij vele groenen nog steeds is
 • de tsjeverij, nu zus dan zo, naargelang de wind, evenals de obstructieve C in de partijnaam
 • de gecultiveerde (?) perceptie van vendelzwaaiers en de kortzichtigheid van de ultra-flamingant

Bij mijn weten bestaat er vandaag geen partij die aanspraak kan maken op de grootste gemene deler van eerstgenoemde positieve kenmerken. Anders hoor ik het graag – alvast bedankt.

#Kortrijk Twittert

Ongeveer een maand geleden heb ik met m’n account @stadkortrijk een paper.li aangemaakt, met name #Kortrijk Twittert. De inhoud van dit dagelijks zelfgenererend digitaal gazetje is gebaseerd op tweets van Kortrijkzanen, ofte tweeps die in m’n lijst Kortrijkzanen zijn opgenomen. Vandaag telt de lijst een kleine 175 gebruikers.

Initieel had ik de hashtag #kortrijk als bron opgenomen, doch dit resulteerde in te veel rommel.

Om al te veel spamachtige toestanden of andere ongewenste inhoud te vermijden, is er momenteel een blacklist filter actief met deze trefwoorden:

 • tekoop
 • tehuur
 • groupon
 • vacature
 • immo

Ikzelf lees #Kortrijk Twittert regelmatig, diagonaal weliswaar. Maar wat denken jullie van deze paper.li? Zin of onzin? Suggesties?

Laat gerust iets weten!