Leegloop bis

De politieke leegloop lijkt niet te stuiten. Ook Frank Vandenbroucke, notoir SPa-politicus en stemmenkanon, legt er het bijltje bij neer. Hij wil zich voortaan uitsluitend op academisch onderzoek concentreren. Ongetwijfeld is hij net als Inge Vervotte, Sven Gatz en Yves Leterme de (afbraak)politiek kotsbeu – maar dat kan hij om diverse redenen zo niet gezegd hebben….

Afbraakpolitiek?

Een leegloop in de politiek is zich aan het voltrekken. Traag maar gestaag. Zo lijkt het er toch op. In het nabije verleden hebben reeds ettelijke groten der Belgische politieke aarde het nationale schouwspel verlaten, ingeruild voor het Europese veld. Kathleen Van Brempt, Dirk Sterckx, Herman Van Rompuy en Karel De Gucht, om slechts enkele…

Scha ende schande

Inmiddels vraagt elk weldenkend mens in dit tot apenland verworden België zich ongetwijfeld af of men door de politiek geïntrigeerd dan wel is gedegouteerd. Een korte bloemlezing uit de actualiteit. Zomerreces In volle politieke en financiële crisis achten onze tot voor kort gerespecteerde dames en heren politici, met ’s lands monarch en primus inter pares…