Engagement

Abraham Lincoln

Commitment is what transforms a promise into reality.

Abraham Lincoln (1809 – 1865)

Advertenties

Hybris

Honderdvijftig jaar lang de plak zwaaien om vervolgens – tegen alle eigen hautaine verwachtingen in – tot de oppositiebanken veroordeeld te moeten worden, een pijnigende omstandigheid zo blijkt.

Anderhalve eeuw is een eeuwigheid. Een excessief lange tijdsspanne die de premissen van een deugdzaam, betrouwbaar en eerlijk bestuur zonder eigenbelang of belangenvermenging, willens nillens in verlegenheid brengt. Daarnaast de paradox van de lokale democratie: de Kortrijkzaan smachtte naar verandering en was het hegemoniale, zelfgenoegzame en schijnbaar ongenaakbare bestel spuugzat.

Zowaar het einde van een era.

Decorumverlies. Terug kinds worden. Geestelijke aftakeling komt niet geheel onverwacht op de gezegende leeftijd van 150 jaar. Kinderachtig is een eufemisme voor wat de CD&V als grootste oppositiepartij, bastion van weleer, te berde brengt sedert haar onverhoedse echec.

Stefaan De Clerck proclameert de ochtend na de verkiezingen van 14 oktober een anti-coalitie, achternagelopen door Christine Depuydt en haar contracoalitie. Felix De Clerck twittert “Zum Qotsen” en gebruikt nog steeds de term Qoalitie. Tijdens haar maiden speech (ingefluisterd door het olijke duo Santy & Desyn, zo beweren kwatongen) in de eerste en meteen fel bewogen gemeenteraad van 2 januari jl., maakt Hannelore Vanhoenacker, kersverse fractieleidster, gewag van een bijeengekochte coalitie. In De Morgen maakt de nieuwbekeerde er een bbq-coalitie van, verwijzend naar het feit dat de beleidsnota van de Stadscoalitie “pas” in de lente zal vrijgegeven worden.

PinokkioZinvollere praat – onwaarheden uitgezonderd – komt er alsnog niet uit de mond van de Kortrijkse CD&V.

Jullie kunnen alvast verder wandelen op een mooi geëffend pad. Grote en kleine projecten zijn goed voorbereid en de rijpe vruchten zullen de komende tijd geplukt kunnen worden. Wat sommigen ook mogen beweren, u krijgt een budgettair gezonde stad in handen, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin we vandaag zitten.

Hoogmoed komt voor de val. Een mooi geëffend pad, een financieel gezonde situatie. Flagrante leugens, zo blijkt. Ongezien. Onbeschaamd. De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé – een CD&V’er nota bene die ooit deel heeft uitgemaakt van de Kortrijkse gemeenteraad en aldus de rekeningen mee heeft goedgekeurd – acht het nodig het Kortrijkse bestuur op de vingers te tikken door een alarmerende brief te sturen aangaande haar precaire financiële situatie. De nieuwe Stadscoalitie mag onmiddellijk gaan besparen, gezien de schuldevolutie. Welke lijken zullen er nog uit de kast vallen?

Ook Yann Mertens trekt als CD&V fractieleider in de OCMW-raad volop de lachwekkende kaart van de cholerische oppositievoering. Tijdens de installatievergadering steekt hij amechtig van wal met een speech die qua teneur opvallende gelijkenissen vertoont met de aanstellerij van collega Vanhoenacker, hooguit een statement om het statement. Tijdens de eerste maandelijkse zitting van de raad bestaat zijn meest constructieve bijdrage uit het gratuite verwijt van populisme (samen met kleuterpolitiek thans een populair modewoord) aan het adres van voorzitter Philippe De Coene.

Hannelore en Yann, politieke marionetten, acteurs in een onstuimig georchestreerd derderangstoneel?

Ook de op het eerste gezicht aimabele oud-OCMW-voorzitster bezondigt zich aan klakkeloze kritiek. Als deze pathetische reactie van de echte Franceska Verhenne komt – wat ik heel spijtig zou vinden – dan wil ik haar bij deze graag een cursus spelling en interpunctie aanbevelen.

Oppositie voeren is geen sinecure. Constructief oppositie voeren, een kunst. A priori afbreuk doen aan de meerderheid en haar beleidsplan in wording, nog voor de nieuwe ploeg goed en wel is geïnstalleerd laat staan begonnen, ongecompliceerd en clichématig, getuigt van weinig kunde en (zelf)respect. Oppositie om de oppositie, doorspekt met diepgewortelde rancune, minachting en afgunst, zo werkt het niet. Daar heeft de Kortrijkzaan geen baat bij.

Het fameuze designtoilet, ofte faeces pijnlijk verheven tot symbool voor een Stad van Innovatie, Creatie en Design, blijkt intussen meer dan verlieslatend. Recente cijfers van Kind en Gezin onthullen dat het aantal Kortrijkse kinderen geboren in armoede tijdens de voorbije legislatuur is verdubbeld, van 7 naar bijna 15%. Er is een begrotingstekort van €11 miljoen, becijferd tot een nefaste €20 miljoen indien aan bijsturen wordt verzaakt.

Kortom, het pad is inderdaad geëffend, de weg geplaveid. Met goede voornemens, confabulaties en demagogische prietpraat?

Zij die over zee trekken veranderen van klimaat, maar niet van aard. Benieuwd of de naar de oppositiebanken verbannen CD&V’ers tijdens de gemeenteraad van 4 februari a.s. van hun drieste mythomanie zullen verlost zijn. Een mea culpa is uiteraard uit den boze maar misschien kan de oppositie iets meer bescheidenheid en ingetogenheid aan de dag leggen.

In de tussentijd en ter voorbereiding van de beleidsnota, voegt de Stadscoalitie de daad bij het woord en gaat zij met Kortrijk Spreekt veel verder dan wat men vroeger met gebiedswerking en weinig meer onder “inspraak” verstond. Vraag aan de Kortrijkzaan of hij de recentste jaren, vorige decennia of vorige eeuw echte medezeggenschap heeft ervaren. Doodse stilte?

Ambitie

Mark Twain

Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great.

Marc Twain (1835 – 1910)

Advertenties

Bedankt!

Precies 1 maand geleden trokken we naar de stembus voor de lokale verkiezingen die in Kortrijk uiteindelijk historisch bleken te zijn. De N-VA maakt vanaf volgend jaar met 7 zetels – waaronder 3 schepenen en het voorzitterschap van de gemeenteraad – deel uit van de Stadscoalitie, mede dankzij uw steun en stem die ik toen heb gevraagd.

Ikzelf ben niet verkozen (3de opvolger), evenwel zeer tevreden met de maar liefst 619 voorkeurstemmen die ik mocht ontvangen. Intussen werk ik met nog meer enthousiasme verder, onder andere aan de ondersteuning van onze fractie en in de bestuurswerking van N-VA Kortrijk. Ik hoop bij een volgende gelegenheid opnieuw op uw talrijke waardering te mogen rekenen.

Oprechte dank en tot binnenkort…

PS Vragen of suggesties? Aarzel niet om contact op te nemen!

Advertenties

Succes!

14 oktober wenkt, de finish is in zicht. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Spanning alom, sommigen spreken nu al van historische verkiezingen in Kortrijk. De peiling van VRT/HLN gaf een eerste indicatie maar het tijdstip waarop die werd afgenomen en de recente gebeurtenissen die pas nadien volgden kunnen en zullen de finale uitkomst beïnvloeden.

De campagne van N-VA Kortrijk is pas onlangs echt op volle toeren gaan draaien, dus voor ons zit er zeker nòg meer in. Geen idee hoeveel naamstemmen ondergetekende ambitieuze maar ook realistische en bescheiden neofiet vanop plaats 10 zal scoren…

In ieder geval wens ik alle medekandidaten, partijgenoten en concullega’s – zij die zich net zoals mij op een positieve en constructieve wijze 200% voor Kortrijk en haar inwoners willen inzetten – het allerbeste resultaat toe. Vanzelfsprekend bedank ik ook reeds op voorhand allen die mij en de N-VA hun steun en stem geven.

En welke de uitslag ook moge wezen, zondagavond drinken we samen een pint. Of twee. Liefst drie. En het mag zelfs Bockor zijn. Ongetwijfeld neem ik maandag een snipperdag om even te recuperen…

Advertenties

Red het Kennedybos

Terecht wordt door Natuurpunt Kortrijk en Natuur.koepel fel van leer getrokken tegen het huidige voorstel om het parkeergebouw te verplaatsen van de westzijde naar de oostzijde, met als nefast gevolg de kap van het Kennedybos. Bij het ontwerpen van het AZ was men vergeten (!!!) rekening te houden met deze parking. Na veel discussie kwam het parkeergebouw uit de bus, ten westen van de kliniek. Nu komt er plotsklaps een nieuw voorstel van Leiedal. Daar is niemand over te spreken. Als klap op de vuurpijl blijkt nu bovendien dat de stad onderzoekt of en hoe men kan ontsnappen aan een MER-procedure om de kap te bespoedigen…

Deze demarche getuigt van een onweerlegbaar gebrek aan een degelijke visie inzake ruimtelijke ordening en mobiliteit enerzijds; en legt de gebrekkige communicatie – laat staan dialoog – van het bestuur met de burger andermaal bloot anderzijds. Een bestuur dat bovendien groen en natuur niet naar waarde schat.

De N-VA is niet overtuigd van het feit dat voor de aanleg van de parking de rooi van het Kennedybos moet gebeuren. Andere technieken bestaan om de parking te bouwen binnen de aangewezen zone. Daarenboven kan het niet dat een van de weinige bossen die Kortrijk rijk is, zou moeten plaats ruimen voor beton. Daarvoor is dit 1,5 hectare bos veel te waardevol.

N-VA Kortrijk is dan ook op de oproep ingegaan om ter plaatse een groen lint met mensenhanden te vormen voor de bescherming van het bos. Bekijk hier de reportage van WTV.

Red het Kennedybos en teken de petitie!

Advertenties

{demagogie}

Verbazingwekkend nieuws over Kortrijk gisteren.

Zowat heel Kortrijk – inclusief CD&V’ers die ik persoonlijk ken – geeft toe dat het huidige bestuur veel te laks, te laat en te armetierig is opgetreden tegen de criminaliteit in de stad. De hoofdcommissaris van politie zegt dat de aanpak van de overlast en veiligheidsproblematiek in de Zwevegemsestraat (nabij K in Kortrijk) er uiteindelijk pas gekomen is enkel en alleen om het imago van de stad en diens fonkelnieuwe winkelcentrum niet te beschamen.

Welnu, gisteren overhandigde Wouter Beke, nationaal voorzitter van CD&V, de zgn. accolade-award aan Stefaan De Clerck en zijn ploeg. Kortrijk, nette en veilige stad! Hier staat te lezen:

Maar toen in 2011 de criminaliteit steeg in Kortrijk, trad CD&V Kortrijk kordaat op. CD&V Kortrijk kwam naar voren met een negenpuntenplan dat de volgende elementen bevat…

Het fameuze negenpuntenplan dat eind juni van dit jaar nog een 4 op 9 kreeg… De doorlichting van de politie die uitblijft, of toch de resultaten en de gevolgtrekking. Een plan dat zelfs flirt met wat wettelijk mogelijk is (bv. locatieverbod), straf als je weet dat de geestelijke vader reeds twee maal minister van Justitie was.

Het bestuursakkoord 2007-2012 maakt gewag van camera’s (en andere uitblijvende maatregelen). Dit akkoord werd goedgekeurd op 5 december 2006! Hoeveel camera’s zijn er vandaag effectief operationeel? Me dunkt geen. Misschien één.

De maatregelen om de veiligheid in het stadscentrum te verhogen (fietsenbrigades, veiligheidscamera, alarmknoppen, BIN, politiewinkel) worden versterkt. Onderzoek start naar het optimaliseren van het camerasysteem.

Ik wik m’n woorden maar  deze schijnvertoning, dergelijke communicatie, flirt met demagogie.

En geheel toevallig – of niet – passeert deze tweet van Wouter Allijns, gisteren op campagne voor de Open VLD in de omgeving van de Veemarkt:

Quod erat demonstrandum.

Advertenties