Koelbloedig omver gelegd!

Misschien moet ik vermoeden dat mijn gezicht schrik aandoet, of mijn kandidatuur het ergste doet vrezen. Misschien net niet, en hebben ze gewoon over mij heen gekeken en een ander bord in de plaats gezet. Misschien pure frustratie?

IMG_1064

In alle ernst: zo wens ik echt niet in de krant te komen. Ik haal liever de media met inhoudelijke standpunten of thema’s, zoals de #fierfermfris-hoekstenen van ons verkiezingsprogramma voor Kortrijk. Of zoals met onze recent gelanceerde brochures die enkele van onze speerpunten uitlichten en straks in de bussen van Kortrijk en de deelgemeenten vallen.

Maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Dat hebben de conculega’s gedaan. Ik heb intussen excuses ontvangen. Enfin, toch van ‘CD&V 4.0 Kortrijk’ want sommige van hun mandatarissen willen nog hun eigengereide gelijk halen en argumenteren dat zij niks verkeerd hebben gedaan. Benieuwd of en wanneer ze mij zullen doen herrijzen, zoals  beloofd.

Schermafdruk 2018-09-18 07.19.44

Moge de resterende periode tot aan de stemslag op zondag 14 oktober, sereen en hoffelijk verlopen!

Uw gevallen en straks herrezen (?) soldaat op nr 10 😊

Advertenties

UNIZO lijsttrekkersdebat

Donderdagavond 13 september jl. vonden twee debatten op hetzelfde moment plaats.

Vormingplus organiseerde i.s.m. partners het debat Betaalbaar en haalbaar wonen in Pand.A; en in het ontmoetingscentrum van Aalbeke vond het lijsttrekkersdebat van UNIZO Zuid-Kortrijk plaats.

IMG_0775Het debat in Aalbeke werd meteen het eerste grote debat, getuige hiervan de massale opkomst. In een volle zaal kwamen 3 thema’s aan bod: mobiliteit, leegstand en ruimte voor ondernemen. Debatformule: er werden telkens twee groepen gemaakt. De ene groep lijsttrekkers mocht uitvoerig onderling discuteren terwijl een andere groep hen aanhoorde en nadien heel kort mocht repliceren.

Opvallende, onderscheidende uitspraken of voorstellen vielen er niet. Eerder subtiele meningsverschillen die je hier kan nalezen. CD&V verraste met een voorstel om Bissegem te … ‘ondertunnelen’! De burgemeester lanceerde een nieuw stadion voor KVK alsof dat al beslist was. Hij wil ook een make-over van de winkelwandelstraten – wie niet? En de PVDA wil terug winkels brengen naar… wijken om leegstand en armoede te bestrijden (?).

IMG_0768

De standpunten van N-VA Kortrijk, bij monde van kandidaat-burgemeester Axel Ronse in een notendop:

 • Mobiliteit is een mijnenveld. Wij willen de omslag inzetten richting multimodale mobiliteit met het zwaartepunt op zachte mobiliteit. We maken een contract met de burger. In ruil voor zijn/haar engagement om zich met de fiets of openbaar vervoer te verplaatsen, bieden wij veilige, comfortabele fiets- en wandelinfrastructuur in de plaats.
 • De commerciële leegstand bestrijden we verder met de succesformule Kortrijk Zaait en pakken we ook aan door kernen strikt af te bakenen (waarbinnen premies worden toegekend), winkelpanden die te groot of te klein zijn te herbestemmen tot woonfuncties (co-housing?), leegstand beter op te volgen, aangename en veilige winkel- en wandelomgevingen en dies meer.
 • Ruimte om te ondernemen is voor N-VA Kortrijk een topprioriteit. ‘Paars blijft paars’ (de kleur van KMO-zones in ruimtelijke planning) is ons credo.

Er moet niet enkel voldoende nieuwe ruimte zijn om te ondernemen; bestaande ruimte voor KMO’s moet ook heringezet worden door reconversie. Bovenal moeten ruimtevragen van ondernemers ook snel beantwoord en ingevuld worden ten bate van onze dierbare KMO’s – Axel Ronse

Ter info. Medio mei bracht UNIZO zijn traditionele memorandum uit n.a.v. de verkiezingen: een reeks aanbevelingen onder de noemers ruimtelijke ordening, mobiliteit, samenwerking, klantgedrevenheid en ondernemend. Hiermee gepaard een concreet 10-puntenplan:

 1. Mobiliteitsomschakeling via nudging i.p.v. repressie
 2. Maak van de Doorniksesteenweg dé invalsweg
 3. Betrek ondernemers bij het mobiliteitsbeleid
 4. Parkeerbeleid op maat voor de deelgemeenten
 5. Lanceer een parkeerkaart voor interventieteams
 6. Investeer in Kortrijk jachthaven
 7. Behoud diensten in het centrum
 8. Nodig jaarlijks starters en nieuwe ondernemers uit
 9. Maak van Kortrijk terug dé winkelstad
 10. Benut kennis en kunde van Onderneem in ‘Kortrijk’

Hulp gezocht :-)

Verkiezingsbord Steven Lecluyse

Hallo!

De verkiezingen van 14 oktober zijn in aantocht en zoals je wellicht al weet, gooi ik mezelf in de strijd met N-VA Kortrijk. Ik ben de veelzijdige, enthousiaste middenvelder van onze ploeg, met rugnummer 10. Jawel, ik ga er 200% voor om Kortrijk verder op de kaart te zetten en de stad met haar deelgemeenten nog beter te maken voor al onze inwoners!

Als je mij of mijn partij dermate sympathiek vindt, of me wil steunen en helpen, dan bezorg ik je graag een raamaffiche of verkiezingsbord. Ik wil niet opdringerig zijn, dus geen enkel probleem en alle begrip als je om eender welke reden nee zegt. Maar als je ermee instemt of iemand anders kent die wil helpen: duizendmaal dank bij voorbaat!

Laat je iets weten?

PS heb je nog suggesties voor ons verkiezingsprogramma dat we aan het finaliseren zijn? Contacteer mij!

Dank & groet

Steven

De kop is eraf

Voorbije zondag was er in Marke het eerste verkiezingsdebat die naam waardig waarop alle partijen present tekenden. Een puike organisatie van de werkgroep Marke 2010|2030.

Twee stellingen werden geponeerd die daarmee twee belangrijke thema’s aansneden, nl. ruimtelijke ordening en mobiliteit:

 1. Het binnengebied wordt niet bebouwd. De gemeenschap is bereid de eventuele kost hiervoor te dragen.
 2. De kern van Marke wordt zone 30. En dit vereist ingrijpende maatregelen.

Over het behoud van open, groene ruimte in het Markse binnengebied bleek algauw consensus. Ruimtelijke ordening en wonen zijn belangrijke thema’s. In Kortrijk kunnen we alvast een aardig tandje bijzetten wat alternatieve woonvormen zoals cohousing of het opsplitsen van ruime woningen in tweegezins- of kangoeroewoningen betreft.

Over de invoering van een zone 30 in de dorpskern van Marke stond N-VA Kortrijk met enkele andere partijen op dezelfde lijn: voorstander maar niet zonder meer. Een zone 30 vergt handhaving, en gaat idealiter ook gepaard met infrastructurele maatregelen die snel en zwaar verkeer voorkomen ten gunste van veilige zachte mobiliteit.

Alternatieve vervoersvormen en regionaal georganiseerd vervoer – desnoods door samenwerking van de stad met de privésector, zoals het recente initiatief in Waregem – dragen bij. Enige creativiteit om tot goede oplossingen te komen is welgekomen. Waarom bijvoorbeeld niet de verbinding leggen tussen Marke, Bissegem, Kortrijk Weide en de verlaagde Leieboorden via elektrische bootjes?

Verkiezingsdebat Marke 2010|2030

 

#kortrijk2018

The word is out! We gaan er 200% voor!

Straks zal je er niet naast kunnen kijken: na bijna 6 jaar zijn er op zondag 14 oktober opnieuw lokale verkiezingen. Dan gaan we stemmen voor de gemeente- en provincieraad.

Steven Lecluyse / Plaats 10 / N-VA Kortrijk

6 jaar geleden was ik kandidaat voor N-VA Kortrijk op plaats 10. Ik ben toen net niet verkozen. Als kabinetsadviseur voor onze drie schepenen, heb ik wel de unieke kans gekregen en genomen om actief het beleid mee te ondersteunen en vorm te gegeven.

Ook deze keer ga ik er voluit voor… opnieuw vanop plaats 10! Dat is makkelijk want zo kan ik campagnemateriaal van de vorige verkiezingen hergebruiken. Grapje 😜.

Tien is niet enkel een mooi getal, het wordt ook een strijdplaats: de N-VA kreeg 7 zetels in 2012, en we leggen nu de lat nog hoger.

Waarom ik opnieuw meedoe? Da’s makkelijk. Kortrijk is er de voorbije jaren sterk op vooruitgegaan, dat kan niemand ontkennen. De stad leeft en beweegt opnieuw. En hoe! Maar het werk is uiteraard niet af. Graag zet ik het verder, met ferme ideeën en frisse accenten. Zodat al onze inwoners – jong en oud, nieuwkomers en gevestigden – net als ikzelf nòg fierder worden op de Guldensporenstad.

Mijn ambitie in één eenvoudige zin samengevat (een moeilijke opdracht):

Ik wil onze prachtige stad verder uitbouwen zodat alle Kortrijkzanen zich in Kortrijk en de deelgemeenten thuis voelen om er te wonen, werken, leren, sporten en ontspannen.

Hoe? Volg mijn blog de komende weken. 🙂

We vliegen erin!

Fietstocht

VanOstaijen3Aan mijn Fietstochtvrienden

M’n fiets dat is ’t namiddagdolen
Van m’n Lentewitheid, in nikkel farandolen;
M’n fiets dat is het klingen
Van m’n veloschel, in zonnekringen.

M’n fiets dat is het kettingruisen;
Dat is het vlieden van de rode huizen
Om mij heen; dat is de landweg, gans verlaten
In z’n witte maagdgewaden.

Dat is het horizonnen-deinen
En ’t jonge zonneschijnen,
De bomen, die verdwijnen
Achter mij, de grachten die verkwijnen.

M’n fiets dat is het daveren van de zon,
Die heur wonne over de wereld spon
En spint; dat is het spelemeien
Van ebbe en vloed der zonnetijen.

O, m’n fiets gij zijt
Bron van al m’n blijheid;
O, m’n fiets gij zijt
Leven in der eeuwigheid.
Rijd, rijd
Aldoor;
Rijd, rijd
Aldoor;
Gewonnen verloren, gewonnen verloren,
De horizonnen zijn uit d’eeuwigheid.

Paul van Ostaijen, april 1915

Engagement

Abraham Lincoln

Commitment is what transforms a promise into reality.

Abraham Lincoln (1809 – 1865)